🖤🧑👨‍🦲۲۸.۱۰.۹۹
۴

🖤🧑👨‍🦲۲۸.۱۰.۹۹

آدما ..روزا با چیزایی که توو سرشون میگذرهشبا با چیزایی که تو...

آدما ..روزا با چیزایی که توو سرشون میگذرهشبا با چیزایی که تو...

شاید میخواهم گریه کنم، یعنی باید گریه کنم. چون لابد وقتی نمی...

شاید میخواهم گریه کنم، یعنی باید گریه کنم. چون لابد وقتی نمی...

محبوبِ منپایبند من باش چون اندوه.
۳

محبوبِ منپایبند من باش چون اندوه.

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود