هیچوقت... #پست_جدید#لایک_لایک#فالو_فالو           ...

هیچوقت... #پست_جدید#لایک_لایک#فالو_فالو ...

#زخمی_کاری#پست_جدید#فالو_فالو#لایک_لایک           ...

#زخمی_کاری#پست_جدید#فالو_فالو#لایک_لایک ...

ازهر آدمی.... #پست_جدید             #پستای_قبلم...
۱

ازهر آدمی.... #پست_جدید #پستای_قبلم...

الماس همان کربن ست که تحت فشار زیاد و شرایط سخت تغییر یافتهش...
۱

الماس همان کربن ست که تحت فشار زیاد و شرایط سخت تغییر یافتهش...

یه واقعــــیتــ...ــهنمیشه ازشــــــــــ گذشــــــــت... دنی...

یه واقعــــیتــ...ــهنمیشه ازشــــــــــ گذشــــــــت... دنی...

هرکه از ساقی عشق توچومن باده گرفتبی خودبی خردبی خبر حیران شد...

هرکه از ساقی عشق توچومن باده گرفتبی خودبی خردبی خبر حیران شد...

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…شخصیت من چیزیه که من هستم…ا...

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…شخصیت من چیزیه که من هستم…ا...

هیچ چسب زخمی برای زخم زبان تولید نشده... مراقب حرف هایمان با...

هیچ چسب زخمی برای زخم زبان تولید نشده... مراقب حرف هایمان با...

#Love #پست_جدید #عاشقانه             #پستای_قبلم...

#Love #پست_جدید #عاشقانه #پستای_قبلم...

هرگزنمیشه باتحقیرکردن بقیه به بزرگی رسید.. مهربون باش وکمک ک...

هرگزنمیشه باتحقیرکردن بقیه به بزرگی رسید.. مهربون باش وکمک ک...

یهویی میشه؟؟؟؟ ازین اتفاقا؟؟؟؟ #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ#با_ص...

یهویی میشه؟؟؟؟ ازین اتفاقا؟؟؟؟ #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ#با_ص...

یعنی میشه تموم بشه؟؟؟؟ #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ       ...
۱

یعنی میشه تموم بشه؟؟؟؟ #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ ...

دنیا 🔥🦏🔥🦏🔥🦏#ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ             ...

دنیا 🔥🦏🔥🦏🔥🦏#ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ ...

وقتی ازم دوری ... #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ         ...

وقتی ازم دوری ... #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ ...

ولی تو باور نکن ... #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ        ...
۱

ولی تو باور نکن ... #ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭_꯭ɴᴀ꯭ʙ꯭ɪɴ ...

‍خصتھ ‍شدم‍ !-‍خصتھ‍ شدم‍ ‍عز ‍بص ‍خوبم‍ !-‍خصتھ ‍شدم‍ ‍عز ‍...

‍خصتھ ‍شدم‍ !-‍خصتھ‍ شدم‍ ‍عز ‍بص ‍خوبم‍ !-‍خصتھ ‍شدم‍ ‍عز ‍...

بغض کردی امالبخند زدی... ✨✨✨شایداین تلخ ترین اتفاق دنیاس.. 🌾...

بغض کردی امالبخند زدی... ✨✨✨شایداین تلخ ترین اتفاق دنیاس.. 🌾...

.زندگی مثل مکعب روبیکه یه طرفشو درست میکنی یه جا دیگش بهم می...

.زندگی مثل مکعب روبیکه یه طرفشو درست میکنی یه جا دیگش بهم می...

قوی بمون بزار همه تعجب کنن که هنوز میخندی:)!.#ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭...

قوی بمون بزار همه تعجب کنن که هنوز میخندی:)!.#ᴍᴀᴍᴅ💫#꯭ᴇ꯭s꯭ᴋɪ꯭...

قایقت می‌شومبادبانم باشبگذار هرچه حرفپشت سرمان می‌زنند مردم،...

قایقت می‌شومبادبانم باشبگذار هرچه حرفپشت سرمان می‌زنند مردم،...