دلسا جوون

mmmmmmj

آدمی که دوستت دارد
خیلی زودبرایت عادی می شود،
حرف هایش، دوستت دارم هایش...
و تو خیلی زود کلافه میش

اردیبهشت

اردیبهشت

مینا

مینا

به افتخار فروردی هااااا

به افتخار فروردی هااااا

گفتن هر اسم پذیرفته میشود
۱

گفتن هر اسم پذیرفته میشود

ملینا

ملینا

مهر ناز
۱

مهر ناز

ژهرا

ژهرا

در خواستی فاطمه
۱

در خواستی فاطمه

مینا
۴

مینا

مینا
۳

مینا

حلقه ی اشک را  می اندازم دورِ چشم ؛راه می افتم ... دوباره ام...

حلقه ی اشک را می اندازم دورِ چشم ؛راه می افتم ... دوباره ام...

دلسا

دلسا

مریم

مریم

مریم

مریم

دوستان عزیز هرکی اسم خواست بگه چه فارسی چه ایرانی پذیرفته می...
۶

دوستان عزیز هرکی اسم خواست بگه چه فارسی چه ایرانی پذیرفته می...

علیرضا
۱

علیرضا

الهه

الهه

ساناز

ساناز