ضیافت

ضیافت

تصادف بهترینها

تصادف بهترینها

زیبای آلمانی

زیبای آلمانی

رنگارنگ

رنگارنگ

خیلی زیبا

خیلی زیبا

بامزه

بامزه

کنایه از بی پولی
۱

کنایه از بی پولی

علی کله دزفول
۱

علی کله دزفول

مثل مردن می مونه دل بریدن

مثل مردن می مونه دل بریدن

کاپیتان فقید پرسپولیس

کاپیتان فقید پرسپولیس

هنرمندان

هنرمندان

مهر مادری

مهر مادری

آقای غفور

آقای غفور

امان از تنهایی

امان از تنهایی

بدون شرح

بدون شرح

مواظب باشید

مواظب باشید

یاعلی
۱

یاعلی

یا علی

یا علی