جهنم و ضرر که برف نمیاد بارون که میاد ما واسه روکم کنی هم شد...
۲

جهنم و ضرر که برف نمیاد بارون که میاد ما واسه روکم کنی هم شد...

جایی که مادر در آن نفس بکشد هیچ گلدانی خشک نمیشود
۴

جایی که مادر در آن نفس بکشد هیچ گلدانی خشک نمیشود

به من نگو گلمم من از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم
۴

به من نگو گلمم من از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم

تلخ ترین زمان... انتظــــــــــار است...
۲

تلخ ترین زمان... انتظــــــــــار است...

کاش دنیا برعکس بود.بجای اینکه ادما عاشق بشوند عاشقا ادم میشد...
۲

کاش دنیا برعکس بود.بجای اینکه ادما عاشق بشوند عاشقا ادم میشد...

یه دنیا فاصلست  کسی که با دوستت دارم میخوابد با  کسی که  با ...
۱

یه دنیا فاصلست کسی که با دوستت دارم میخوابد با کسی که با ...

اینجا دلــــــــــے تنگ است!!!...آنجا سری گــــــــــرم است!...
۳

اینجا دلــــــــــے تنگ است!!!...آنجا سری گــــــــــرم است!...

کنار تو در باران قدم میزنم "چتــــــــــ"ر برای چه؟! خیـــــ...

کنار تو در باران قدم میزنم "چتــــــــــ"ر برای چه؟! خیـــــ...

هرگز فالگیر نبودم تنها میخواستم دستت را بگیــــــــــرم
۱

هرگز فالگیر نبودم تنها میخواستم دستت را بگیــــــــــرم

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟دلم خیلی تو رامیخواهد...

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟دلم خیلی تو رامیخواهد...

دوستت داره هایش را پس میدهم.برای دلم سنگینے میکند این همه در...
۱

دوستت داره هایش را پس میدهم.برای دلم سنگینے میکند این همه در...

باران را دوست دارم چون رفتن بلد نیــــــــــست فقط می آید

باران را دوست دارم چون رفتن بلد نیــــــــــست فقط می آید

من هنــــــــــوز غرق گذشته ای هستم که نمیــــــــــگذرد

من هنــــــــــوز غرق گذشته ای هستم که نمیــــــــــگذرد

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمیدراست میگه یا دروغاما ...

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمیدراست میگه یا دروغاما ...