......):
۲

......):

سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی....... یادش گرامی   ):
۱

سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی....... یادش گرامی ):

میم ........مثه مادر سسلامتی همه مادرا  (:

میم ........مثه مادر سسلامتی همه مادرا (:

یادش بخیر......................(:
۷

یادش بخیر......................(:

(:.....................
۱

(:.....................

یعنی یه همشهری نداریم مگه میشه .....(: مشهدیا کجایین ببینین....
۵

یعنی یه همشهری نداریم مگه میشه .....(: مشهدیا کجایین ببینین....

امین .............. (:
۱

امین .............. (:

تقدیم به ویسگونیا (:  .....
۳

تقدیم به ویسگونیا (: .....

وویی همه تون خوشبخت باشین...
۳

وویی همه تون خوشبخت باشین...

شما ام بعضی وقتا همچین حسی پیدا میکنین..... !!!    }:
۲

شما ام بعضی وقتا همچین حسی پیدا میکنین..... !!! }:

حا لا اگه 60 سال عمر کنیم تو پلوتو چند ماه یا چند روز میشه ....

حا لا اگه 60 سال عمر کنیم تو پلوتو چند ماه یا چند روز میشه ....

نه چشمانت ابی بود نه موهایت شبیه موج ها..... 
هنوز نفهمیدم 
...

نه چشمانت ابی بود نه موهایت شبیه موج ها..... هنوز نفهمیدم ...