محمد فارسانی

mohamadah7071

متولد 70

امتیاز
380
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

چه قدر کوچیک

حال کن پرشو

تنها ستاره ی استقلال

تنها ستاره ی استقلال

تا چشم کیسه کشا در بیاد

1

عشق است پرسپولیس

3

عشق است پرسپولیس