مسی کوچک

مسی کوچک

لایک کن خیلی جالبه!!دقت کن فقط

لایک کن خیلی جالبه!!دقت کن فقط

سهراب سپهری

سهراب سپهری

انصاری فرد

انصاری فرد

پیشرفته ترین

پیشرفته ترین

خداحافظ!!!8

خداحافظ!!!8

مجیدی کجاست؟؟

مجیدی کجاست؟؟

بیدار شو کوروش...

بیدار شو کوروش...

به کجا چنین شتابان!!!

به کجا چنین شتابان!!!

تنهایی

تنهایی

برعکس بخون.دقت کن!!!!

برعکس بخون.دقت کن!!!!

فامیل دور!

فامیل دور!

این دومین شاهکارشهmohamadamin_76@yahoo.com

این دومین شاهکارشهmohamadamin_76@yahoo.com

و فعلا سومین نقاشی رفیقم.این ایمیلمهmohamadamin_76@yahoo.com

و فعلا سومین نقاشی رفیقم.این ایمیلمهmohamadamin_76@yahoo.com

اینم دومیش.خدایی من که تعجب کردم.واقعا عشق کامیون

اینم دومیش.خدایی من که تعجب کردم.واقعا عشق کامیون

خودم نکشیدمش.خدایی رفیقم کشیده.عشق کامیون

خودم نکشیدمش.خدایی رفیقم کشیده.عشق کامیون

مراقب سر امتحان

مراقب سر امتحان