mohammad_love_shirin

mohammad_love_shirin

قلبم فقط برای یه نفر میتپه اونم شیرینه خانومم خیلی دوست دارم
منو شیرینم همتون باهم

امتیاز
5540
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه

بیگ لایکوقتی قفلی روآهنگ

10

ساعت اسکرین شانسی شانسی جالب دراومد دیگه ویس نمیام خوش باشین...

هه بادس خودم نوشتم این متنوبه حرفایی که میزنم فکر کنبه احساس...

پشت سر ما دارن هرچی دلشون خواست میگنیعنی برنمیگردی این آدما ...

خیلی عشقتو دوس داری؟حاضری براش بمیری؟هه اگه انقدر دوسش داری ...

هومخونه مون میدون جنگ نیست من به خاطر تو اینجامسر چی باید بج...

ان شاءالله به زودی پس قبل مرگم بگین چی یادتونه

ارتفاع خیلی خوب نیس مخصوصا وفتی از روش بیفتیمث اینکه تو اوج ...

1

داداش قرص داری؟

4

عاشقتم بهانه ی زندگی کردنمخیلی دوست دارم همه کسمی M.Sh

3

هیشکی نمیتونه تورو از من بگیره هوم هیشکی خیلی دوست دارم M.Sh

1

خیلی دوست دارم شیرینم ...M.Sh

1

عاشقتم زندگیم تا آخرین نفسم به این حرفم پایبندم عاشقتمM.Sh

1

خیلی دوست دارم شیرینم عاشقتمM.Sh

2

جات توقلبم تو ذهنم توفکرم و توزندگیمو تو خیالاتمو تو آرزوهام...

1

تموم منی نفسم خیلی دوست دارم نفسم به نفست بنده قلبم نباشی نی...

1

منو شیرینم همین الآن سرمیز صبحونه خیلی دوست دارم شیرینم عاشق...