mohammadfarrokhtalabpoem

mohammadfarrokhtalabpoem

محمد فرخ طلب فومنی
شاعر و ترانه سرا

آثار
مجموعه غزل عشق را بو می کشم(ستاره جاوید)
مجموعه غزل طره های باد(نشر آنیما)

channel: https://www.t.me/mohammadfarrokhtalabpoem
instagram: https://www.instagram.com/mohammadfarrokhtalabpoem

بر قایقی نشسته و سمتِ تو رانده ایماما دریغ، در وسطِ راه ماند...

بر قایقی نشسته و سمتِ تو رانده ایماما دریغ، در وسطِ راه ماند...

با من سخن بگو ولی از عشق دم مزنلطفاً عزیز حال خوشم را به هم ...

با من سخن بگو ولی از عشق دم مزنلطفاً عزیز حال خوشم را به هم ...

ای کاش پسند تو و دلخواه تو باشم
چون دکمه ی پیراهن و همراه تو...

ای کاش پسند تو و دلخواه تو باشم چون دکمه ی پیراهن و همراه تو...

از کل جهان یک نظر لطف تو کافی ست
هرچیز به جز توشه ی مهرِ تو ...
۱

از کل جهان یک نظر لطف تو کافی ست هرچیز به جز توشه ی مهرِ تو ...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................
۴

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................
۱

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم...................

دیگر صدای نغمه به گوشت نمی رسدای گل بخند، بلبل دیوانه رفته ا...

دیگر صدای نغمه به گوشت نمی رسدای گل بخند، بلبل دیوانه رفته ا...

باید که بسوزی و بسازی و بسوزیتقدیر تو در سوز و گداز است دل م...

باید که بسوزی و بسازی و بسوزیتقدیر تو در سوز و گداز است دل م...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ایاز پس پرده به بیرون متما...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ایاز پس پرده به بیرون متما...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ای
از پس پرده به بیرون متم...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ای از پس پرده به بیرون متم...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم #شعرفارسی #غزل_...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشم #شعرفارسی #غزل_...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشماین شعر را در کا...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشماین شعر را در کا...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشماین شعر را در کا...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #عشق_را_بو_می_کشماین شعر را در کا...

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #طره_های_باد متن شعر در کانال اشع...
۱

#محمد_فرخ_طلب_فومنیاز کتاب #طره_های_باد متن شعر در کانال اشع...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...
۱

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی
خلق را با دو سه لبخند نمک گیر ...

در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی خلق را با دو سه لبخند نمک گیر ...

مثل دریا، پیشت
قلب من درگیره
من همونم که برات
بی هوا می میره...

مثل دریا، پیشت قلب من درگیره من همونم که برات بی هوا می میره...

آخر بشود ختم به یکدستگی مابوسیدن پیوسته و پیوستگی ما #محم_فر...
۱

آخر بشود ختم به یکدستگی مابوسیدن پیوسته و پیوستگی ما #محم_فر...