من ک همش ...
۵۰

من ک همش ...

خودتون بگین ...
۳۸

خودتون بگین ...

کدووووووم
۹۷

کدووووووم

صداقتش ...
۲۹

صداقتش ...

خصوصیات دخترا رو گفت
۲۹

خصوصیات دخترا رو گفت

من که 1  ..والا ازش خیلی بدم میاد
۳۳

من که 1 ..والا ازش خیلی بدم میاد

2222222222222222 ....آذربایجان شرقی ..یاشاسین
۷۸

2222222222222222 ....آذربایجان شرقی ..یاشاسین

اون اف رو باید M می شد
۴

اون اف رو باید M می شد

همان دست
۱

همان دست

بگین ...بدون ترس من خودم 1 .2 .3 .
۲۲

بگین ...بدون ترس من خودم 1 .2 .3 .

یعنی شدیدا به این جمله اعتقاد دارما
۱۹

یعنی شدیدا به این جمله اعتقاد دارما

خدایا کامپیوترم را از من بگبیییر

خدایا کامپیوترم را از من بگبیییر

خخخخخخخخخخ
۵

خخخخخخخخخخ

تو این چند روز خدا رو شکر زیاد شدن ..با تشکر از همه دنبال کن...
۵

تو این چند روز خدا رو شکر زیاد شدن ..با تشکر از همه دنبال کن...

ما هنوز زنده ایم بچه ها
۹

ما هنوز زنده ایم بچه ها

خسرو شکیباییبهم سر بزنین یاد بچه گی هاتون می افتین
۴

خسرو شکیباییبهم سر بزنین یاد بچه گی هاتون می افتین

بهم سر بزنین یاد بچه گی هاتون می افتین
۳

بهم سر بزنین یاد بچه گی هاتون می افتین