عشق یعنی صد سال دیگهبهش حسی که داری توی دلت جوونه🙃❣
۱

عشق یعنی صد سال دیگهبهش حسی که داری توی دلت جوونه🙃❣

📸🍁ما گوشه ی این دنیا پاییز را خوشامد گفته ایم...تو گوشه ی دی...

📸🍁ما گوشه ی این دنیا پاییز را خوشامد گفته ایم...تو گوشه ی دی...

خودم، سلام. خودم، تولدت مبارک. الان یک دغدغه اساسی وجود مرا ...
۲۱

خودم، سلام. خودم، تولدت مبارک. الان یک دغدغه اساسی وجود مرا ...

میگم به جای اینکه بریم چال ِ لُپ بذاریم ...دماغ عمل کنیم.......
۱

میگم به جای اینکه بریم چال ِ لُپ بذاریم ...دماغ عمل کنیم.......

من معتقدم وقتی آروزهاتو یه جا مینویسی به همشون میرسی☘️ چون ب...

من معتقدم وقتی آروزهاتو یه جا مینویسی به همشون میرسی☘️ چون ب...

‌برف هفت سالگیرا بخاطر صدای پدر دوست داشتم:«پاشو ببین چه برف...

‌برف هفت سالگیرا بخاطر صدای پدر دوست داشتم:«پاشو ببین چه برف...

شاید از آخرین شاخه گلی که پرپر شد، تکه ای داخل لباس خاطراتم ...
۱

شاید از آخرین شاخه گلی که پرپر شد، تکه ای داخل لباس خاطراتم ...

نسلتون منقرض شه الهی:neutral_face::person_with_folded_hands:
۳

نسلتون منقرض شه الهی:neutral_face::person_with_folded_hands:

#تعهد_داشته_باشید:smiling_face_with_smiling_eyes::heavy_blac...
۵

#تعهد_داشته_باشید:smiling_face_with_smiling_eyes::heavy_blac...

بالاخره یک صبح بیدار می شویم و می بینیم که برف باریده.یک برف...

بالاخره یک صبح بیدار می شویم و می بینیم که برف باریده.یک برف...

:blue_heart::cloud_with_rain:️همیشه فکر می کردم هر کسی که وا...
۱۷

:blue_heart::cloud_with_rain:️همیشه فکر می کردم هر کسی که وا...

آروم باشین فقط:face_with_tears_of_joy:همون موقع که لهستانیا ...

آروم باشین فقط:face_with_tears_of_joy:همون موقع که لهستانیا ...

من وقتی بال پرواز دارمچه احتیاجی به پا دارم؟!:dove_of_peace:...

من وقتی بال پرواز دارمچه احتیاجی به پا دارم؟!:dove_of_peace:...

ازپشت پنجره نگاهش میکردمدیگر شده بود جزو انرژی های مثبتِ هر ...

ازپشت پنجره نگاهش میکردمدیگر شده بود جزو انرژی های مثبتِ هر ...

بمب انرژی جان وهمسر:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::hea...
۷

بمب انرژی جان وهمسر:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::hea...

والابه خدا:expressionless_face:
۸

والابه خدا:expressionless_face:

هیروجان،قهرمان یه ملت!چشم گشودی به جهان تا دکورگونه اش کنی و...
۲

هیروجان،قهرمان یه ملت!چشم گشودی به جهان تا دکورگونه اش کنی و...

عیدهمتون مبارک خوشگلا:heavy_black_heart:
۱

عیدهمتون مبارک خوشگلا:heavy_black_heart: