جواد

mohsen990

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر اتش میسرم که نجوشم
9107710258

امتیاز
200
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

عجب جمله ای

بدون شرح

لب ایرانی

بازگشت از برزیل

ارامش در کنار معشقوق است

واقعا سخته

گاهی حس تنهایی بهترین احساس دنیاست

خودم گرفتم.کلاردشت