پرنده فشنگی؟
۹

پرنده فشنگی؟

":":":":":":":موج مکزیکیرو حال کردین؟؟؟
۳

":":":":":":":موج مکزیکیرو حال کردین؟؟؟

باسوادا هرکی بلده یه جمله ی زیبا از خودش دروکنه!!!
۳

باسوادا هرکی بلده یه جمله ی زیبا از خودش دروکنه!!!

صورت در طبیعت

صورت در طبیعت

اشواریا
۲

اشواریا

جیگرای من لایک یادتون نره؟
۳

جیگرای من لایک یادتون نره؟

دریاچه ارواح
۲

دریاچه ارواح

ماشین زد گلوله و ارپیچی محمد قزافی
۳

ماشین زد گلوله و ارپیچی محمد قزافی

هرکی نظر بده قلبی کنه من هم قلبیش می کنم تا میرم باشگاه و بر...
۲

هرکی نظر بده قلبی کنه من هم قلبیش می کنم تا میرم باشگاه و بر...

فکر میکنید اون خانوم کیه باحاش !
۹

فکر میکنید اون خانوم کیه باحاش !

یادش بخیر اون زمونا؟
۱

یادش بخیر اون زمونا؟

نقاشی پرنده با پوکه!!!

نقاشی پرنده با پوکه!!!

راستی یه نظر سنجی :اگه یه دختیا یه پسر در حال شناکردن در دری...
۴

راستی یه نظر سنجی :اگه یه دختیا یه پسر در حال شناکردن در دری...

کی دوست داره با این ها هم دوره سربازی باشه؟

کی دوست داره با این ها هم دوره سربازی باشه؟

اومدن رای دادن فکر میکنید اگه ارشاد اینارو بیرون میدید چیکار...
۳

اومدن رای دادن فکر میکنید اگه ارشاد اینارو بیرون میدید چیکار...

دانلودش کنید می فهمید خیلی خیلی جاله تا خودت نبینی نمی فهمی؟

دانلودش کنید می فهمید خیلی خیلی جاله تا خودت نبینی نمی فهمی؟

خودت بفهم دیگه!!
۲

خودت بفهم دیگه!!

خدا حافظی مجیدی !!اونایی که عاشقشن لایک رو بزنن؟

خدا حافظی مجیدی !!اونایی که عاشقشن لایک رو بزنن؟

چی جون داش خوشکل ندیدین لایکم نکنی بوست میکنم!!!

چی جون داش خوشکل ندیدین لایکم نکنی بوست میکنم!!!

عشق به تمام معنا یعنی ..............لطفا ادامه بدین اگر ادبی...

عشق به تمام معنا یعنی ..............لطفا ادامه بدین اگر ادبی...