سید مجتبی

moji2015

مخاطب خاص ندارد نوشته هایم...
اما.....
تا دلت بخواهد همدرد دارد ...
داغ نوشته هایم❤️

امتیاز
188540
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
1

خدایا ما رو هم سربازش کن....:loudly_crying_face:

هعییئییی

تابستان ۹۵

28

جاتون خالی

12

من تو لباس خدمت یهویی

لحظه ای به یاد موندنی ...هوا دو نفره داره میشه

دوره 204...بچه های گروهان ششم....گردان دومپادگان شهدای کرمان...

21

مخاطب خاص میخواهد نوشته هایم...

15

کسی هست 1/2/95 اعزام به سربازی باشه؟

2

ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾ...

کاش میشد بازم "ما " باشیم

12

ﭘﯿﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﮕﯿﺮ: ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ:ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾ...

5

اره اینجا مملکتیه ک صدای هواپیما هاش تا خونتو میلرزونهیا هیل...

این عکس میزارم چون ررفتنم برگشتی ندارهآهای اونی که اوعای دوس...

1

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ