مجتبی

mojtabaaa

امتیاز
2390
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

لایک داره یا نه

68

دستم را لای موهام بردم اشک هام رو پاک کردم بازوهام رو بغل کر...

بفرمایید شام بچه ها

1

بازهم دیدمش... نه اینکه بغض کنم، نه! فقط از دور؛ هزار سال پی...

سکوت می کنم و او فکر میکند بازی را برده ولی هرگز نمی فهمد با...

1

هیسسسسس به افتخار همه پدر ها

2

دکتر اصلی خودشه ....

اخ تشنه اس

میتونی اینطور پارک کنید

ل ا ی ک ن د ا ر ه

یکروز فکر میکردم که تو رو اگه با غریبه ای ببینم شهر رو به آت...

گودزیلا

2

داشتم از"غصه ها"برایش می گفتم فکر کرد "قصه"است خوابش برد...

منم اون مترسکی که شدم عاشق کلاغا ادمارو دوست ندارم عاشق شما...

1

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی، بعد شیرینی یه لبخند ...

بیچاره عروسک که دلش میخواهد زار زار گریه کند اما لبخند را بر...

بفرمایید

1

گوشی اوردم واسه موبایل وتبلت قشنگن نمیخوایید

1

هرکی میتونه از پل رد بشه لایک کنه