موکب حضرت ابالفضل علیه السلام

mokeb.133


اصفهان خیابان هاتف
ویژه برنامه عید غدیر
اطعام عید غدیر، پنجاه هزار پرس غذای گرم
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

طبخ پنجاه هزار پرس غذای نذری برای اطعام عید غدیر امروز ظهر ب...
۲

طبخ پنجاه هزار پرس غذای نذری برای اطعام عید غدیر امروز ظهر ب...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

فقط به عشق مولا علی علیه السلام

فقط به عشق مولا علی علیه السلام

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.۲روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام ع...

.۲روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام ع...

تصویر پروفایل تصاویر پروفایل خود را از امروز تغییر بدید تاهم...

تصویر پروفایل تصاویر پروفایل خود را از امروز تغییر بدید تاهم...

مشارکت در اطعام غدیر

مشارکت در اطعام غدیر

حتما مشاهده کنید
۱

حتما مشاهده کنید

#اطعام_غدیر

#اطعام_غدیر

لطفاً اطلاع رسانی کنید

لطفاً اطلاع رسانی کنید

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

#پیش_بسوی_غدیرتبلیغ غدیر واجب است...🌍غدیریان منتظربه اینستاگ...

#پیش_بسوی_غدیرتبلیغ غدیر واجب است...🌍غدیریان منتظربه اینستاگ...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...