مقسی
۱

مقسی

اخ اخ اخ دلمون تنگ میشه برات
۵

اخ اخ اخ دلمون تنگ میشه برات

❤❤❤❤❤
۲

❤❤❤❤❤

لایک = لایک فالو = فالو

لایک = لایک فالو = فالو

الله ... .

الله ... .

الله ... .

الله ... .

الصیل ایضل اصیل ... .
۱

الصیل ایضل اصیل ... .

اااااااااااااااااااا .... .

اااااااااااااااااااا .... .

مو کل الناس تفهمین... .

مو کل الناس تفهمین... .

شفت و صوته ... .

شفت و صوته ... .

مقسی

مقسی

ابوی تاج فوگ الراس .

ابوی تاج فوگ الراس .

مجرد فیلم .. .

مجرد فیلم .. .

تو چشام باز جمع بشه اشک ... .

تو چشام باز جمع بشه اشک ... .

العرب
۲

العرب

دل ... .

دل ... .