کسی هست بیاد باهاش بحرفم بدجوری دلم گرفته
۲

کسی هست بیاد باهاش بحرفم بدجوری دلم گرفته

کاش می توانستم راحت حرف بزنم …
چیزی بگویم از دلتنگی …
میان آ...
۱

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آ...

دلــــــــم
از اون مســیج ها میخواد
که توش بنویسی:
دلـــــم ...

دلــــــــم از اون مســیج ها میخواد که توش بنویسی: دلـــــم ...

قطار الفرح مرنی وکتلة ما اروح؟؟صیق الروح ماکو شعندی راکب...

قطار الفرح مرنی وکتلة ما اروح؟؟صیق الروح ماکو شعندی راکب...

خذت بالی ورحت...چاگلبی ماکفاک

خذت بالی ورحت...چاگلبی ماکفاک

فقط دلم گرفتہ
۱

فقط دلم گرفتہ

دلم گرفته

دلم گرفته

دلم که مے گیرد تنگ تر خودم را دراغوش میگیرم

دلم که مے گیرد تنگ تر خودم را دراغوش میگیرم

درد یعنے این

درد یعنے این

فدیتک
۲

فدیتک

محاله
۱

محاله