مهنازعلاف☺قاصدک بهاری

mooshmooshiiy

😜خداحافظ همگی 🙅😜 https://harfeto.timefriend.net/271719752
حادثه ی بزرگ قرن که ۴۱ سال تکرار میشود تو چشم جهان هستی میدرخشد این پیروزی امام خمینی رحمته الله علیه 👐 💞 🌼 💪 🍭 🌸 🍰 🍬 💖 😆 🌻 🌼 😅 🌺 👻 😂 🍻
بزرگ مرد تاریخ جهان بشر روح الله خمینی یادت گرامی 💪 👊 😛 💪 👊 😛 💪 👊 😛 😜 🙌 بوی گلو سوسنو یاسمن آمد
عطره بهاران کنون از وطن آمد
رهبره محبوبه خلق از سفر آمد
دیو چو بیرون رود😬 😈 👊 😒
فرشته درآید
دیو امروز تو کشورمون کیه ؟؟؟؟😒 😷 💩 😹 🙈 😒 😏 😤 😠 😡 💩 😒 😈 😷 👊 👻 😎
باس بره گمو گوووورشهههه تا فرشته بتونه بیااااد 👊 😈 👊 👊 😈 😒 💩 😷 😒 😠 😤 😏 😒
sange jaye delet 👋 👋 👋 👋 👋 👋 😛 👻 عاشقی رو
نداده بود کسی یاد بهت
که دله تو
اون دله خیلی سنگت
بهونه تو
میگرفت دلم موقع رفتنت
چیکا کردی با دله من
که یهو
بهم میریزه وقتی صدات
که دلم
گریش میگیره دیوونه برات
که بگی
دلم میخواد پیش تو بیاد
عاشقتتتم
اینو بشنو
دلبرمی که نیستش
وقتی داشت میرفت میگفت
تو رو میخواد
از یاد ببره
چه سخت
انگار
دیه با دله من
چقد
دور شده باز بیگانه
انقدر
که هرگز تو رو
نه
نتونه
به یادش بیاره
کمی
خاطره از خاطراتت
واسش
تا همیشه موندگاره
ولی حتی اسمه تو رو نه
نتونه خاطرش بیاره
رفیقه پایه ای نبودم براش 😑 👋 😶 😫 😛

امتیاز
420010
دنبال‌کنندگان
1863
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
45

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

5

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

4

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

3

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

2

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

6

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

1

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

2

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

2

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

1

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

2

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

1

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...

1

مدیر انشالله خیر نبینی که بازم پاکیدی 😂💦 خااااک تو سرررت 😛😂💦...