هفت سین امسال ما
۸

هفت سین امسال ما

هفت سین امسال ما
۳

هفت سین امسال ما

اینم از کیک فنجونی من
۹

اینم از کیک فنجونی من

ینی وضعیت جوریه که قبل اینکه بخوای از مشکلاتت با یکی حرف بزن...
۷

ینی وضعیت جوریه که قبل اینکه بخوای از مشکلاتت با یکی حرف بزن...

اغاز ولایت امام زمان بر همه مومنان مبارک
۳

اغاز ولایت امام زمان بر همه مومنان مبارک

کیک تولد دختر گلم ۶ سالش شد
۱۴

کیک تولد دختر گلم ۶ سالش شد

امروز تولد دخترمه اینم ژله جشن تولد
۷

امروز تولد دخترمه اینم ژله جشن تولد

کربلا لبریز عطریاس شدنوبت جانبازی عباس شدالسلام.علی.العباس
۸

کربلا لبریز عطریاس شدنوبت جانبازی عباس شدالسلام.علی.العباس

بعضی آدما هستنلازم نیست که گریه کننهمین که لبخند نمیزننتمام ...
۴

بعضی آدما هستنلازم نیست که گریه کننهمین که لبخند نمیزننتمام ...

مرد:  خانووومم چشات اذیتت نمیکنه؟!! زن: نه! چطو مگه؟  :|مرد:...
۲

مرد: خانووومم چشات اذیتت نمیکنه؟!! زن: نه! چطو مگه؟ :|مرد:...

روایت داریم که …..............اگر ساعت ها کنار کسی بودین و د...
۳

روایت داریم که …..............اگر ساعت ها کنار کسی بودین و د...

ﻋﮑﺲ ﺗﻮ.....ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ...ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ …
۱

ﻋﮑﺲ ﺗﻮ.....ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ...ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ …

در خـود نـگـاه مـیـکـنم تــا بـبـیـنم کــه خـــطـا کــجـاسـت...
۲

در خـود نـگـاه مـیـکـنم تــا بـبـیـنم کــه خـــطـا کــجـاسـت...

کل عمرمون دپرس هستیم اونوقت تو اعلامیه مون میزنن شادروان ......
۲

کل عمرمون دپرس هستیم اونوقت تو اعلامیه مون میزنن شادروان ......

تو ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﺷﻲ ﺩﺍﺭﻥﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲﺗﻮ ﺍﻳﻨﮕﻠﻴﺲ ﺍٓ...
۲

تو ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﺷﻲ ﺩﺍﺭﻥﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲﺗﻮ ﺍﻳﻨﮕﻠﻴﺲ ﺍٓ...

نمی دونم چجوریه تو این فیلم ها نور خورشید وقتی از پنجره میزن...
۳

نمی دونم چجوریه تو این فیلم ها نور خورشید وقتی از پنجره میزن...

محرم چی بپوشم؟؟.... ... .....زن محرم نوید کیا ، خطاب به شوهر...
۱

محرم چی بپوشم؟؟.... ... .....زن محرم نوید کیا ، خطاب به شوهر...

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ 20 ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ...
۳

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ 20 ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ...

یعنی من عاشق این 7575 هستم اس خالیم بهش میدم جوابمو میده قرب...
۲

یعنی من عاشق این 7575 هستم اس خالیم بهش میدم جوابمو میده قرب...

بنی آدم اعضای یکدیگرند بعضی ها روده بعضی ها معده بعضیاشونم ج...

بنی آدم اعضای یکدیگرند بعضی ها روده بعضی ها معده بعضیاشونم ج...