هرکی خوزستانی هست کامنت پلیز😃😃
۱۳

هرکی خوزستانی هست کامنت پلیز😃😃

#عاشقانه #عشق #تنهایی
۶

#عاشقانه #عشق #تنهایی

فقط گریه میکنم به حال خودم
۱

فقط گریه میکنم به حال خودم

#تنهایی

#تنهایی

عاشقانه  لاکچری❤❤❤❤

عاشقانه لاکچری❤❤❤❤

به سلامتی رفیق بامرام وبا معرفت🌹🌹🌹

به سلامتی رفیق بامرام وبا معرفت🌹🌹🌹

رفیق دوست تنها نزار😢😢😢

رفیق دوست تنها نزار😢😢😢

هرکی رفیقشو دوست داره تگ کنه🌹🌹🌹🌹
۹

هرکی رفیقشو دوست داره تگ کنه🌹🌹🌹🌹

جاده عشق یک طرفه هست

جاده عشق یک طرفه هست

سینا تصادف  کرده
۵۳

سینا تصادف کرده

طنز خنده
۷

طنز خنده

سلام صبح بخیر

سلام صبح بخیر

به عشق وطن

به عشق وطن

سردار دلها
۲

سردار دلها

با سختها باید کنار بیای

با سختها باید کنار بیای

ارامش فقط صدای موج دریا

ارامش فقط صدای موج دریا

دلتنگ کسی باش که برات ارزش داشته باشه

دلتنگ کسی باش که برات ارزش داشته باشه

#عاشقانه #عشق

#عاشقانه #عشق