motezaa

morteza1358

هوایم را داشته باش
من خودم را به باد داده ام برای تو

دلم رفته پیک نیک لطفا پیغام نذار بذار خوش باشه
۲

دلم رفته پیک نیک لطفا پیغام نذار بذار خوش باشه

با حسرت خوردن لذت زندگی کردن را از دست میدهیم.به آنچه داریم ...
۲

با حسرت خوردن لذت زندگی کردن را از دست میدهیم.به آنچه داریم ...

هر دمی که به خوشی و سلامتی می گذرد،شاید به سرعت یک چشم بر هم...
۶

هر دمی که به خوشی و سلامتی می گذرد،شاید به سرعت یک چشم بر هم...

درد تاریکیست درد خواستنرفتن و بیهوده از خود کاستنسر نهادن بر...
۳

درد تاریکیست درد خواستنرفتن و بیهوده از خود کاستنسر نهادن بر...

اگر از حال من خسته سوالی داری
چند وقتی ست که در خانه غم
این ...

اگر از حال من خسته سوالی داری چند وقتی ست که در خانه غم این ...

همیشه معیاری بالا تر از آنچه که دیگران از شما انتظار دارند ب...
۱

همیشه معیاری بالا تر از آنچه که دیگران از شما انتظار دارند ب...

وایسا دنیا من نای ادامه دادن ندارم...

وایسا دنیا من نای ادامه دادن ندارم...

سلامتی عشقم که میدونه چندسال زجربایدبکشه تابه من برسه باهمین...
۱

سلامتی عشقم که میدونه چندسال زجربایدبکشه تابه من برسه باهمین...

خیلی درد داره نزدیک هم باشید ولی همه آداما بشن موانع، ما رو ...

خیلی درد داره نزدیک هم باشید ولی همه آداما بشن موانع، ما رو ...

خدا میبینی فقط واسه اینکه دل تونشکنه دل عشقموشکستم خودت درست...
۱

خدا میبینی فقط واسه اینکه دل تونشکنه دل عشقموشکستم خودت درست...

خدایا ما را ببخش که در کار خیر یا «جار زدیم»  یا «جا زدیم».
...
۱

خدایا ما را ببخش که در کار خیر یا «جار زدیم» یا «جا زدیم». ...

زنده بادایران وایرانی
۲

زنده بادایران وایرانی

صبح همگی بخیر
۳

صبح همگی بخیر

دیگرآن خنده ی زیبا به لب مولانیست
همه هستندولی هیچ کسی زهران...
۴

دیگرآن خنده ی زیبا به لب مولانیست همه هستندولی هیچ کسی زهران...

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟
پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ...
۲

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟ پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ...

ایران خودمون به افتخارش لایک

ایران خودمون به افتخارش لایک

غاریخی

غاریخی

غار یخی

غار یخی

غاریخی
۴

غاریخی