mori67

morteza67

آموختم تنها نیازی که مرا کامل میکند نیاز به خداست، آموختم وقتی ناامید میشوم، خداوند با تمام عظمتش، ناراحت میشود و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمت او بار دیگر امیدوار شوم!!!

واقعأ که تو این زمان عشق واقعی وجود نداره
۲

واقعأ که تو این زمان عشق واقعی وجود نداره

خداوندا؟؟؟؟

خداوندا؟؟؟؟

کوروش کبیر

کوروش کبیر

ایمنی خودروهابر حسب تعداد ادم
۲

ایمنی خودروهابر حسب تعداد ادم

خدایاااااا؟؟؟؟
۱

خدایاااااا؟؟؟؟

معنی کجایی
۳

معنی کجایی

پرچم های ایران شما کدومشو دوست دارین......
۶

پرچم های ایران شما کدومشو دوست دارین......

دوست دارین الان تو چه زمانی باشید جواب بدید شماره چند.....
۴

دوست دارین الان تو چه زمانی باشید جواب بدید شماره چند.....

اهان اینارم مجبور کردن چادر بپوشن
۷

اهان اینارم مجبور کردن چادر بپوشن

دریای زیبا زمانی ترسناک میشود
۱

دریای زیبا زمانی ترسناک میشود

محبت مادری
۱

محبت مادری

بچه ششپا در پاکستان
۲

بچه ششپا در پاکستان

جوانی قلعه نویی

جوانی قلعه نویی

فردینهای امروزی
۱

فردینهای امروزی

بزرگترین درخت کریسمس روی آب برزیل

بزرگترین درخت کریسمس روی آب برزیل

pesarike badanash mesle mahie
۱

pesarike badanash mesle mahie

ghabrestane motor

ghabrestane motor

واقعا
۱

واقعا

این ماهیه یا نهنگ

این ماهیه یا نهنگ