کیا بیدارن بچتیم
۱

کیا بیدارن بچتیم

عزیززززززززم
۱

عزیززززززززم

حسین ابن موسی الکاظم طبس نگین کویرررر

حسین ابن موسی الکاظم طبس نگین کویرررر

تهناااااااا
۲

تهناااااااا

نخل خرما خونمون

نخل خرما خونمون

برو بسلامت خوشبخت باشین عزیزززززم
۱

برو بسلامت خوشبخت باشین عزیزززززم

مگه نه؟؟؟؟؟؟
۸

مگه نه؟؟؟؟؟؟

هیچکس نیست
۱

هیچکس نیست

البته من دی ماهی هستم تو شناسنامه دی ماهی ام

البته من دی ماهی هستم تو شناسنامه دی ماهی ام

خسته ام
۷

خسته ام

یللللللللللللللللللداا مبارررررررک
۵

یللللللللللللللللللداا مبارررررررک

خداوندآااااااا
۲

خداوندآااااااا

کسی هست بیدار؟؟؟؟؟؟
۷

کسی هست بیدار؟؟؟؟؟؟

همین امشب یهویی خخخخخ
۱

همین امشب یهویی خخخخخ

سلاممممممم عصر همگی بخیرررررر
۶

سلاممممممم عصر همگی بخیرررررر

سلامممممممممم
۳

سلامممممممممم

سلامممممممممممن
۱

سلامممممممممممن