امتیاز
19940
دنبال‌کنندگان
23
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
2

Bishorha...

1

خرید خانم ها

2

کافه شعر

3

پیش رب پرسمت..من گناهم چه بود🏴

بابا رفته بود نان بیاورد اما جسم بی جانش هم نیامد😔

8

دل مادری را شکستن گناه نیست؟؟

7

🏴❤🖤

17

بلوچستان تسلیت...😔

6

🖤😔😭

1

چطور؟؟؟؟؟

30

دل مرنجان که زه هر دل آهی هست... هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست😔🖤

4

#هم وطن باشیم

1

#بلوچستان_تسلیت

1

خودشیفته💜

زن واقعی...

در انتظار تو...