میرزا علی کارگر ساروی

mr.ali.karegar.saravi

هو
امام حسين عليه السلام در دعای عرفه: إلهي أنا الفَقيرُ في غِنايَ فَكَيفَ لاأكونُ فَقيرا في فَقري ؛
خدايا! من در حال بى نيازى نيازمندم ؛ پس چگونه در حال فقر نيازمند [تو] نباشم ؟

امتیاز
127600
دنبال‌کنندگان
16
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

الهی ما را از افکار تاجرانه و عبادات تاجرانه پاک کن و به اف...

الهی شکرت که جز شکر نخواهمو شکرت جز عندیتت جای دگرنخواهم و ش...

الهی آنکه اهل صدق و صفاست عندیتت وی را سزاست(کتاب الهی نامه ...

الهی لطفت بیکران و حقیقتت ناپایان پس من چرا باشم حیرانو سرگر...

الهی در این دنیای ظلمانی تو راخواهانم ای نورانی و سویت آیمبا...

الهی تمام کارهای ما گناه است وتمام خوبیها برای توست ما جز گن...

الهی اهل سیاست نیستم ولی سیاستمرا در اطاعت از تو می بینم و ق...

الهی با رحمت رحمانیه ات مراتشنه کن و با رحمت رحیمیه اتمرا سو...

الهی سوزی ده که ساز آمدن سویتکنم و سازی ده که از مستی عشقتبه...

نماز توبه يکشنبه که همان نماز يکشنبه ذي القعده است می توانیم...

الهی اکثریت می گویند خدا ولیسخنانشان بویی از تو و عمل بهحرفه...

الهی در ((لا اله)) مشکل هستوگرنه الله را قبول کردن کهمشکل نی...

الهی عذابی بالاتر از دوری از توو غفلت از تو نمی دانم و عذب ش...

الهی به رحمت رحمانیه ات می بخشی و به رحمت رحیمیه ات در محضرت...

الهی چه گویم جز هو نگویم و چه کنمجز بندگی کار دگری نکنم و او...

الهی اگر به اندازه تمام مدت زندگی ام درگناه بسربرده باشم با...

الهی بندگی خواهم که تو بپسندی و ازبندگی ام لذت ببری نه بندگی...

الهی دنیا در حکم خرد و بزرگ حکم بازی و اسباب بازی دارد ولی د...

الهی به اسم توست که الرحمنو الرحیم آفرین است پس حقیقت تامه ب...