پری

mral

امتیاز
142830
دنبال کننده
153
دنبال شونده
178
8

گاهی ممکنه به خاطر کوچکترین اشتباه کسی راکه دوسش داریم از دس...

8

لذت خانه های قدیمی را از دست دادیم وآپارتمان ها رو چسبیدیم

2

این دور زمونه همه کورن دیگه فرقی بین کور واقعی وفردی که توی ...

6

پشت چهره هرکسی ممکنه چیزی باشه که هرگزنمیتونیم تصورش،کنیم

حروم زاده ها

2

آخه حق داره بیچاره

3

خخخخخخخ

1

وااای

5

دقیقا

2

دمش گرم

1

عافررررین

4

دقیقا

10

کیک تولد عاغامون

1

ته چین مرغ شام من وعاغامون