بفرمایین آلوچه نمک زده.اووووومممم
۱۱

بفرمایین آلوچه نمک زده.اووووومممم

ریا نباشه خودم درست کردم. حالا هی بگید مریم آشپزی بلد نیس.خخ...
۱۱

ریا نباشه خودم درست کردم. حالا هی بگید مریم آشپزی بلد نیس.خخ...

بدجور طالب این کفشه شدم با تمام وجود میخوامش:-P:-P
۱۵

بدجور طالب این کفشه شدم با تمام وجود میخوامش:-P:-P

عاشقانه ای ناب
۶

عاشقانه ای ناب

رفتم ترامپولین جاتون خالی
۴

رفتم ترامپولین جاتون خالی

دیشب یهویی تو ماشین
۲

دیشب یهویی تو ماشین

گل گوشم یهویی خوشکله؟؟؟
۲۹

گل گوشم یهویی خوشکله؟؟؟

ماشین مورد علاقم  میخرمش یروز
۱۴

ماشین مورد علاقم میخرمش یروز

نمای خونه و باغ بابا بزرگ از رو پشت بوم
۱

نمای خونه و باغ بابا بزرگ از رو پشت بوم

آقامون گفته از اینا برات میخلللمممم. هووووررررا جییییغ
۸

آقامون گفته از اینا برات میخلللمممم. هووووررررا جییییغ

من و آقامون یوهویی
۱۰

من و آقامون یوهویی

فقط تووووو R
۱

فقط تووووو R

تو "مراعات" نکن نیست"نظیر"تو کسیخنده ات توی غزل لطف "جناسی" ...
۱

تو "مراعات" نکن نیست"نظیر"تو کسیخنده ات توی غزل لطف "جناسی" ...

اوووووومممم گاز
۷

اوووووومممم گاز

عشق اگر باشدتوان داری ببخشی یار را....!!عشق اگر باشدتحمل میک...
۳

عشق اگر باشدتوان داری ببخشی یار را....!!عشق اگر باشدتحمل میک...

چه مغرورم!ولی آنقدر زنجیرم به احساسمکه تا رد می شوی کج می کن...

چه مغرورم!ولی آنقدر زنجیرم به احساسمکه تا رد می شوی کج می کن...

این دلاویزترین حرف جهان را همه وقتنه به یک بار و به ده بار، ...
۱

این دلاویزترین حرف جهان را همه وقتنه به یک بار و به ده بار، ...

یادش بخیر سرکلاس هندبال سالن ورزشی دانشگاهo_O
۶

یادش بخیر سرکلاس هندبال سالن ورزشی دانشگاهo_O

سال ها بعدقهرمانِ فیلم ، کسی نیستکه شهر را از دستِ هیولای غو...
۴

سال ها بعدقهرمانِ فیلم ، کسی نیستکه شهر را از دستِ هیولای غو...