مرگ بر اسراییل

mxmx

مهر آباد. اصفهان

امتیاز
6790
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

تو رو خدا ببين ............!!!!!!!!

2

تقدیم. به. عاشقان

2

خدا جوووووووون بازم برف ميخام

1

وايييييييييييييي،،،،ايييييييييشششش

7

دخترايي که تازه عروسي کردين هواستون باشه ،،،يهو يکي از اون...

4

بميريم راحت ميشيم.........؟

1

لعنت بر شيطون..ههههههخخخخخثثثثث

قرووررررربونت برم

4

......چرا...؟؟!؟؟؟

7

تورو خدا .....منم ميخام......

5

دوس داري اينقده عمر کني...؟؟

1

واي ببينيد کجا داره راه ميره بچه ها

5

کدومش .... ؟؟؟؟؟

3

خدا کنه امسال يه برف با حال بباره....

1

چه با حال..ههههه

کاش ميشد نگاهت را دريابم...

1

ميخاد بارووون بباره...

1

هههههههه

18

حالا واقعا کدوماشون خرن .....