درسته ...
۲

درسته ...

آره دیگه من و تو فقط ...F.N

آره دیگه من و تو فقط ...F.N

الهی و ربی من لی غیرک ...

الهی و ربی من لی غیرک ...

ای عشق همه بهانه از توست من خاموشم و این ترانه از توست ...
۲

ای عشق همه بهانه از توست من خاموشم و این ترانه از توست ...

اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

واقعا که آره ...
۱

واقعا که آره ...

چه خوشتیپه
۱

چه خوشتیپه

شمع سوزان توام این گونه خاموشم نکن گر چه دور افتاده ام اما ف...
۲

شمع سوزان توام این گونه خاموشم نکن گر چه دور افتاده ام اما ف...

یکی از نقاشی های خودم
۱

یکی از نقاشی های خودم

مهربانی در بین پرندگان

مهربانی در بین پرندگان

خدا خدا
۲

خدا خدا

برای یک ماه ماهی میخوره
۱

برای یک ماه ماهی میخوره

خوش به حالشون
۱

خوش به حالشون

عشقه اسب سواری

عشقه اسب سواری

دوستت دارم عزیزمF
۱

دوستت دارم عزیزمF

حجاب زیباست
۵

حجاب زیباست

ترش به نظر میاد
۱

ترش به نظر میاد

گیلاسها رو

گیلاسها رو

به به

به به

زیباست و خطر ناک

زیباست و خطر ناک