nafas5

نیامده ام تا درباره شعر کردستان، ادبیات کردستان یا عرفان و فرزانگی مردم کردستان سخن بگویم. کردستان، فی حد ذاته، خودش برای من شعر است، داستان است، حکایت است، قصه است، افسانه است، هنر است و عرفان و هر چیز خوب و ملکوتی دیگر.

 من نیز مانند بسیاری از مردم، وقتی به شهری یا ایالتی یا استانی می اندیشم در ذهن خویش به مدد عواملی ویژه و یگانه تصورش می کنم و به کمک همان عوامل به حد احساس و تجسم و ادراک عاطفی اش می رسانم.

 فی المثل آذربایجان را با ستارخان و باقرخان به خاطر می آورم ،خراسان را با زبان بهشتی خاوری و فردوسی طوسی و رودکی سمرقندی، گیلان را با میرزاکوچک خان جنگلی و آن ترانه های دلنشین گیلک و آن جنگل ها و آن صفا، مازندران را با هفت خان و نیما یوشیج بزرگ، شیراز را با اعظم غزلسراهای عالم- حافظ- و آنگاه سعدی. همدان را با باباطاهر، اصفهان را با آن شکوه بی همانند مسجدها و میدان چهارباغ و صنایع دستی بی نهایت ظریف، سیستان را با رستم ستمشاهان و خشکی و برهنگی آن خاک عزیز و خوزستان را هم همه می دانیم.

 اما کردستان را من نه با قهرمانان نامدارش نه با پردیسی سرزمین شگفت انگیزش، نه با آن بلندقامتان تفنگ بر دوش انداخته قطار و فشنگ بسته رزمنده اش، نه با آن جامه ها و سربندهای زیبای مردانه و زنانه اش، نه با آن ترانه های سرشار از عاطفه اش بلکه به گونه یک رویای کلی به خاطر می آورم.

 فقط یک رویا جسمیت نمی یابد فردیت نمی یابد، یک رویای تاریخی یک رویای باورنکردنی، و می اندیشیم اینجا جایی است که بسیار بیش از آنکه شاعر بزرگ بخواهد، شاعران بزرگ باید شعرش کنند. نقاشان باید نقاشی اش کنند. پیکره سازان باید پیکره اش کنند. نمایشنامه نویسان، فیلمسازان، عکاسان، نوازندگان، معماران، موسیقیدانان... همه... همه... 

 چرا به کردستان این طور می اندیشم، هیچ نمی دانم احتیاجی هم ندارم که بدانم. کردستان برایم مجرد یک رویا است، انتزاعی است، خالص است. به نام این و آن متکی نیست، به این یا آن بنا، این یا آن باغ، یا آن قله... نه...

 اگر کردستان ما خیام داشت، عطار داشت، یا حتی حافظ، دلم می سوخت، چون این کلیت رویایی را برای من از دست می داد. این یکپارچگی خیال انگیز را.

 زمانی که عاجز ماندم از توصیف یک مجموعه موضوع که دلم می خواست آنها را با زیبایی تمام و به شکلی کاملاً نو توصیف کنم، مطلقاً بی پیشینه؛ آن گونه که به راستی مخاطبان من بدانند که چه خواسته ام بگویم و چه احساسی را خواسته ام برانگیزم؛ و چون ساعت ها اندیشیدم و با خود کلنجار رفتم راه به جایی نبردم و سرانجام نوشتم؛ به خدا قسم که آن باغ ها عین باغ ها بودند. و آن خورشیدها عین خورشیدها و آن کوره راهی که از پشت خانه ما از میان درختان اقاقیا می گذشت عین کوره راهی بود که از پشت خانه ما از میان درختان اقاقیا بگذرد. حال می رسم آنجا که این کردستان در نهایت توصیفش فقط شبیه کردستان می شود و همه چیزش - منجمله هنرش هم - می شود کردستان. پس در نهایت می انگارم که من اصلاً به کردستان نیامده ام، به رویا رفته ام و رویاهای شیرین من، از خود من هیچ فاصله یی ندارند، در ذهن من زندگی می کنند.

 در قلب من، در اعماق روح من.

 قلب مان باز می شود، روح مان شاد می شود. از کوه غصه هامان، کوهی کم می شود از دریای دردهامان دریایی حذف می شود. 

 در کردستان بودن، برای ما زیارت است، ضریح یک عشق تاریخی را گرفتن است، سر بر آن مشبک دلاوری ها نهادن است و شاید قدری گریستن هم باشد اما گریه یی که از رسیدن به خود خبر می دهد نه هجران... 

 حرفم را فقط با دو مصراع از شعر یک شاعر کردستانی تمام کنم. 

 سواره ایلخانی می گوید:

 گفته ام من که تو را دارم دوست 

 گفته بودم که تو را دارم دوست
#kurdman
#kurdishfile


 #کورد
#کوردستان
#تمدن
#اصالت
#فرهنگ

امتیاز
10239040
دنبال کننده
4580
دنبال شونده
178
13

بیادگذشته

33

کوردانی زەنگەنە .ھۆزی زەنگەنە یەکێک لە گەورەترین ھۆزە کوردەک...

6

کوردانی زەنگەنە .ھۆزی زەنگەنە یەکێک لە گەورەترین ھۆزە کوردەک...

کوردانی زەنگەنە .ھۆزی زەنگەنە یەکێک لە گەورەترین ھۆزە کوردەک...

کوردانی زەنگەنە .ھۆزی زەنگەنە یەکێک لە گەورەترین ھۆزە کوردەک...

15

واولین سحر آغازیست برای ضیافتی آسمانی چندصباحی در ماه مهمان...

3

بسم الله آغاز شدبفرمایید مهمانی است... اما... وامانخوردنی نه...

37

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

23

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

1

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

7

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

2

#کوردیش_فایل #کوردستان #کورد #فرهنگ #تمدن #اصالت #کوردم_و_کو...

55

بهنام ویسی زلزله زده ای که برای سیل زدگان کمک فرستاده بود خو...

18

همبستگی عمیق و انسانی مردم کردستان با سیل زده گان لرستان ج...

2

اینجا گود زینل‌خان اسفراین در خراسان است. روز ۱۴ فروردین ۹۸م...

4

‏اینجا بیجار_کردستان است.صدایشان به هیچ جای نمی رسد.کاملا با...

2

در زاگرس کلمه ی "مال" به معنای "دارایی" نیست، بلکه به معنی "...

5

نوستالژی#جلی_برگی_کوردی#کوردیش_فایل#کورد#کوردستان#فرهنگ#تمدن...

2

#جلی_برگی_کوردی#کوردیش_فایل#کورد_کوردستان_فرهنگ_تمدن_اصالت