نفس

nafas78

♡×دختری بآ ايدئولوژیهای خآص×♡

instagram: NAFAS_00000

⇝ follow=follow ⇜

❤ /۱/۲۷❤

ولنتـایـنفقـط بـرای عـاشقـان ❤ نیسـت!!!روز تموم کسایی هست که...
۲۴۸

ولنتـایـنفقـط بـرای عـاشقـان ❤ نیسـت!!!روز تموم کسایی هست که...

عشقم....سرم که به شانه ات برسد تمام است همه ی دردهاهمه ی اشک...
۵۹

عشقم....سرم که به شانه ات برسد تمام است همه ی دردهاهمه ی اشک...

می گویند: عشق خدابه همه یکسانَ ستــولی من می گویم:مرا بیشتر ...
۱۵

می گویند: عشق خدابه همه یکسانَ ستــولی من می گویم:مرا بیشتر ...

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود توبه دو چیزاعتق...
۱۰

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود توبه دو چیزاعتق...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه ...
۹

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه ...

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی...
۱۵

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی...

به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تراست..."به پروانه...
۱۴

به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تراست..."به پروانه...

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد از هر جای دنیا چمدان ...
۹۹

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد از هر جای دنیا چمدان ...

اونی که واقعا دوست داشته بـاشه .... شاید اذیتت کنه..ولی هیچ ...
۵

اونی که واقعا دوست داشته بـاشه .... شاید اذیتت کنه..ولی هیچ ...

هرگز عاشق مباش که عاشقان دنيا هرگز خوشبخت نيستندو خوشبختان د...
۶

هرگز عاشق مباش که عاشقان دنيا هرگز خوشبخت نيستندو خوشبختان د...

یــه روزیم میـــاد که میایی خونه داد میزنی :↲عــیــال؟↳منم ت...
۷۶

یــه روزیم میـــاد که میایی خونه داد میزنی :↲عــیــال؟↳منم ت...

عـــــــشـــــــــــــق یعنیپسر کوچولوم بیاد با اخم بهم بگه ...
۲۲

عـــــــشـــــــــــــق یعنیپسر کوچولوم بیاد با اخم بهم بگه ...

وقتــی کسی به عشقــــش میگه نفســـــــــمی . . .یعنی نمیشه ن...
۴

وقتــی کسی به عشقــــش میگه نفســـــــــمی . . .یعنی نمیشه ن...

ارزشمندترین مکانهایی کهدردنیا‌ می توان حضورداشت...!درفکرکسی....
۶

ارزشمندترین مکانهایی کهدردنیا‌ می توان حضورداشت...!درفکرکسی....

خوشبخـــتے یعنـــےبا هــر حالتـــے از تــولبریــــز از عشـــ...
۶

خوشبخـــتے یعنـــےبا هــر حالتـــے از تــولبریــــز از عشـــ...

☜اون كــــهعـــِـ♥ــشــــق مــَـنــــهبـــِـهِــشـــت مــَـن...
۱۰

☜اون كــــهعـــِـ♥ــشــــق مــَـنــــهبـــِـهِــشـــت مــَـن...

سعــے نکــن متفــاوتــ بــاشــے ...خـوبــ کـــه بــاشــےخــو...
۵

سعــے نکــن متفــاوتــ بــاشــے ...خـوبــ کـــه بــاشــےخــو...

اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیبـــی حِکمَــت نیـــس...یــ...
۶

اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیبـــی حِکمَــت نیـــس...یــ...

http://up.act-music.org/93/bahman/Hamed%20Pahlan%20-%20Harfe...
۲۲

http://up.act-music.org/93/bahman/Hamed%20Pahlan%20-%20Harfe...

میتوان زیبا زیست.....نه چنان سخت که ازعاطفه دلگیر شویم، نه چ...
۵

میتوان زیبا زیست.....نه چنان سخت که ازعاطفه دلگیر شویم، نه چ...