nafas8313

nafas8313

دخترها بی دلیل "بابائی" نشده اند...
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود...
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
"قبل از تاریکی هوا برگرد"
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است...
عاشقتم تنها مرد زندگیم💋💓💋💓💋💓💋💓💋

امتیاز
42640
دنبال کننده
40
دنبال شونده
205
11

😍😍😍

😍😍😍😘😘😘🤗🤗

4

الهی فداش بشم عشقه خالشه❤️❤️❤️😘😘😘😘💋💋💋💋

🌌🌌🌧️🌧️⛈️😔😔

❤️❤️💔💔😢😢😥😥

3

🙃🙃🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

🙃🙃😞😞

🤗🤗😍😍

🖤🖤🖤یکی بیاد منو آرومم کنه😔😔😔

😭😭😭🖤🖤⚰️⚰️

1

🙏🏻😍منو ول نکنی تو تنهای هام 😣🌹

دلم برای توئی تنگ استکه نمی‌ دانیکه نمی‌ پرسی حال دلت چطور ا...

😣😣😔😔🥺🥺

2

به خدا گفتمیکروز از عمرمو کم کن بزار بهش برسمگفت نمیشهگفتم پ...

4

🥰😍🥰😍🥰😍

7

خیلی سخته که غرورت رو به خاطر عشقت بشکونی و بعد بفهمی دوست ن...

چه عاشقانه با من بازی کردی؛و من به همین سادگی‌در پس عاشقانه‌...

4

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیستمی رسم با تو به خانه، از...