#فالو میکنی ، بک که دادم آنفالو میکنی نمیگی شیفته ی حیله های...

#فالو میکنی ، بک که دادم آنفالو میکنی نمیگی شیفته ی حیله های...

بترس آن که در دنیا ندارد جز خدا یاری!که نابودت کند آهش اگر ق...

بترس آن که در دنیا ندارد جز خدا یاری!که نابودت کند آهش اگر ق...

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیستگاهی نشانه قطع امید...
۱

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیستگاهی نشانه قطع امید...

همیشه یادمان باشد :که نگفته هارا می توان گفت ،ولی گفته هارا ...
۱

همیشه یادمان باشد :که نگفته هارا می توان گفت ،ولی گفته هارا ...

نیازی نیست آدما رو امتحان کنی یکم صبر کنی خودشون از نقش بازی...

نیازی نیست آدما رو امتحان کنی یکم صبر کنی خودشون از نقش بازی...

#بیو _اینگلیش_🦄🌵~The Way is in the heart♥️🏳️‍🌈^_^رآهِ هَرکآر...
۱

#بیو _اینگلیش_🦄🌵~The Way is in the heart♥️🏳️‍🌈^_^رآهِ هَرکآر...

همِه تاوَقتی کِه رقیب بَراشون مَحسوب نشی دوسِت دارَن...👑🦄🤘😜
۱

همِه تاوَقتی کِه رقیب بَراشون مَحسوب نشی دوسِت دارَن...👑🦄🤘😜

#لبخندت...تفسیر شعرای مولاناست...با تو دلم گرمه...بی تو جهان...
۲

#لبخندت...تفسیر شعرای مولاناست...با تو دلم گرمه...بی تو جهان...

#آدمی که جنگیدن بلد نیست به بدبختیاش میگه "قسمت"🥀🍂🍁
۲

#آدمی که جنگیدن بلد نیست به بدبختیاش میگه "قسمت"🥀🍂🍁

#هرکی میخواد بره بزار بره...🤘از قدیم گفتن دیو که بیرون رود ف...
۱

#هرکی میخواد بره بزار بره...🤘از قدیم گفتن دیو که بیرون رود ف...

فکر کردن سخته ،بخاطر همین اکثر مردم قضاوت میکنن.👑🦄

فکر کردن سخته ،بخاطر همین اکثر مردم قضاوت میکنن.👑🦄

اینقدِ کعِ ایران سینگل دارع🥀🇮🇷🚶‍♀️آفریقآ گشنه ندارع😹🙌🌈
۱

اینقدِ کعِ ایران سینگل دارع🥀🇮🇷🚶‍♀️آفریقآ گشنه ندارع😹🙌🌈

زندگی همانند ستاره ها و مهتاب زیباست به جز زمان هایی که با ا...
۵

زندگی همانند ستاره ها و مهتاب زیباست به جز زمان هایی که با ا...

زندگی زیباست...♡°•برای کسانی که ریسک عشق را می پزیرندوبرای ل...
۱

زندگی زیباست...♡°•برای کسانی که ریسک عشق را می پزیرندوبرای ل...

♡ای جانم♡•••
۲

♡ای جانم♡•••

《 #رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی نه اینکه وسط راه از رفیق...

《 #رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی نه اینکه وسط راه از رفیق...

《یکی از بهترین راه ها واسه ریدن تو رفاقت مَتَلَک گفتنه...》■♡...
۳

《یکی از بهترین راه ها واسه ریدن تو رفاقت مَتَلَک گفتنه...》■♡...

♤《بعضیا مثل کبریتن مفت نمی ارزن ولی زندگیتو به آتش می کشن......
۱

♤《بعضیا مثل کبریتن مفت نمی ارزن ولی زندگیتو به آتش می کشن......

《 #"آنکه تو را دوست دارد" به هر بهانه ای میماند! 》♡♡
۲

《 #"آنکه تو را دوست دارد" به هر بهانه ای میماند! 》♡♡

#شاید با چند میلیون قیافتو بهتر کنی ولی ذاتت با هیچی درست نم...
۱

#شاید با چند میلیون قیافتو بهتر کنی ولی ذاتت با هیچی درست نم...