سکوت

nafastanha
امتیاز
497800
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
15

عاغا کى فاىل منووووو مى خاد بگه ک رمز بدم

5

ابن فابل واگذار مى شه هرکى مى خاد بگه رمز بدم برا خودش

17

برا همىشه هرکى فاىلمو خاست بگه مجانى مال خودت باى برو بج باى

2

واقعا که دلمو شکونىد همتوناشکمم در آوردىنچک کردم همه پروفاىا...

4

: روز لبـــاس صـــورَتـــيا

2

عشق ىعنى آمدىزندگى را باتو کردىمن را ماکردىعاشقم کردىوقرار ن...

2

من لاىک مى خام لطفن جبران مى کنم

5

هى خداااا

4

عااااااره

عاااااره

بعله اىن جورىاااااس

عاااااره

1

همىشه راهى برا باهم بودن هست فقط باىد بخواى

1

هىچ عىنکى نتونست دورىشو نزدىک کنه بلکه فاصله ها رو هم بىشتر...

3

دلم گرفته

1

مچاله کن بزن خطر بکش ارث بابات ک نىست دل من است

2

تنهامولى با تنهاىىم ب هىچ رفىقى اعتماد نمى کنم من فهمىدم رفب...

2

احترام میزارم به کسی که خرم کنه "اما" سرویس میکنم دهن کسی که...

3

.ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻻ‌ﺯﻣﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ…ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺑﺎ...