فاطمه

nagary

خدایا میدانم ک میبینی

امتیاز
1194410
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
56

وقتی با یک دستنقاب هایشان را نگه داشته اند...!و با دست دیگرک...

5

- اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ:پسری با ﻧﺎ...

4

سلام؛مهدی جان سلام ،سلامی به بلندای سال های پر محنت دوری ات ...

6

آری بانو،وقتی دلت می گیرد جلوی آینه می ایستی،کمی آرایش،کمی ع...

7

." عفیف بمان بانو ..."در را ببند و عاقلانه بیندیش هرڪه عشقت ...

1

بـاکـسـی نـبـاش کـه.. از بـی کـسـی مـی خـواهـد بـا تـو بـاشـ...

2

واقعا

2

هـــــے دنیا!من مغــــــــــرورم...مـــــرا که می بینـــــی ...

2

بعضی “ضربه ها” نمی بـُــره…زخــــــم نمــــی کنـــــه….حتّی ...

6

ﻓـَـرﯾﺎﺩﻫــﺎﯼ ﺯﺩﻩ ﻧَﺸــه‍..!آرامــ آرامــ تــبدیـل میشــوَنـ...

10

خدایا...چگــونه می تــوانم دم از تنــهایی بــزنم!!در حالیکــ...

205

زندگی یعنی:ناخواسته به دنیا آمدنمخفیانه گریستندیوانه وار عشق...

4

ﺁﺩﻣﮏ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖﺁﺩﻣﮏ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺨﻨــــﺪﺁﺩﻣﮏ ﻣﺮﮒ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺑﺨ...

2

ﮔــــﺎﻫــﯽ ..ﻓﻘـــﻂ ﺍﺯ ﮐـــﻞ ﺩﻧﯿـــا...ﺩﻟﺖ ﯾﮑـــﯽ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺧــ...