نغمه

naghme2112

عاشق راه رفتن زیر بارونم البته بدون چتر
روزها بی تابم و شبها بی خواب
عاشق شعرای سهرابم

تنهایی
۱

تنهایی

وقْــــتـــــی بـــا یــِه نـَفَــــــر خـوشْــحــــــــالــ...
۱

وقْــــتـــــی بـــا یــِه نـَفَــــــر خـوشْــحــــــــالــ...

میدانم گناه استاما من عاشق این گناهم..!گناه هم آغوشی با... ت...
۱

میدانم گناه استاما من عاشق این گناهم..!گناه هم آغوشی با... ت...

دلم برای نفسهایت تنگ شده است ...              ...

دلم برای نفسهایت تنگ شده است ... ...

هیچگاهتو را...آنگونه دوست نخواهم داشت...که زندانیم باشی...!ز...
۱

هیچگاهتو را...آنگونه دوست نخواهم داشت...که زندانیم باشی...!ز...

مادرعزیزم زندگیه من روزت مبارک

مادرعزیزم زندگیه من روزت مبارک

تور جنگل ابر و باداب سورت 3 روزه خدمات کامل صبحانه ناهار شا...

تور جنگل ابر و باداب سورت 3 روزه خدمات کامل صبحانه ناهار شا...