نه از کرونا رفع تنش خواهد کرد نه اینکه به تولید، جهش خواهد کرد این دولت مقتدر که من می بینم جیب همه را پر از شپش خواهد کرد! #عباس_احمدی

نه از کرونا رفع تنش خواهد کرد نه اینکه به تولید، جهش خواهد کرد این دولت مقتدر که من می بینم جیب همه را پر از شپش خواهد کرد! #عباس_احمدی

چند شب پیش منزل اقوام خانمی کامل و برازنده گفت:«به به شنیده ام شده ای خالق شعر های ارزنده فاتح آسمان شعر شدی مثل خورشید گرم و تابنده!» الغرض بعد مدتی تمجید رو به من ...

چند شب پیش منزل اقوام خانمی کامل و برازنده گفت:«به به شنیده ام شده ای خالق شعر های ارزنده فاتح آسمان شعر شدی مثل خورشید گرم و تابنده!» الغرض بعد مدتی تمجید رو به من کرد و گفت با خنده مانده ام با تمام این احوال ای دریغ از دوبیت ...

لب را هنــــــرِ خنـــــــده بیــــــامــــــــوز وگــــــرنه گریاندنِ یک جمعِ پریشان هنری نیســت #مهدی سهیلی #عکس_نوشته

لب را هنــــــرِ خنـــــــده بیــــــامــــــــوز وگــــــرنه گریاندنِ یک جمعِ پریشان هنری نیســت #مهدی سهیلی #عکس_نوشته

زنـــدگی شاید هنوز آسان تــر می بود، اگر ..هــرگز تورا ندیده بودم! 🍃عصر سـیزده بدرتون بخیــر وخوشـی.. ۹۹/۱/۱۳ ۰۴:۰۰

زنـــدگی شاید هنوز آسان تــر می بود، اگر ..هــرگز تورا ندیده بودم! 🍃عصر سـیزده بدرتون بخیــر وخوشـی.. ۹۹/۱/۱۳ ۰۴:۰۰

تقدیمهِ..

تقدیمهِ.. " بــا عـــشق ..❤" حس خوبیــه تلاش رسیدن بــهش"..❤

آه.. محبوبـــم! تو حتی از خودت هم زیباتری..!!

آه.. محبوبـــم! تو حتی از خودت هم زیباتری..!!

مانند عطرهای فرانســوی🍃 عطـــرش هوش از سرم میبَرد..

مانند عطرهای فرانســوی🍃 عطـــرش هوش از سرم میبَرد..

چ اشکار دلبری

چ اشکار دلبری "چ مخفیانه عاشقــم..!

پایان همـه ی راه ها گم شدن است . ❤

پایان همـه ی راه ها گم شدن است . ❤"

در نــگاهم اگر نــیستی در خیالــم سرشــاری..💘

در نــگاهم اگر نــیستی در خیالــم سرشــاری..💘

شادی کوچکی میخواهم انقدر کوچــــک ک کسی نخواهد ان را ازمن بگیـــــرد..🌷..

شادی کوچکی میخواهم انقدر کوچــــک ک کسی نخواهد ان را ازمن بگیـــــرد..🌷..

در دلم اهسته می گرید کســـی

در دلم اهسته می گرید کســـی" #عکس_نوشته

ما حتی بدنبال خوشی هم نیستیم! تنها می خواهیم قدر کمتری رنج ببریم

ما حتی بدنبال خوشی هم نیستیم! تنها می خواهیم قدر کمتری رنج ببریم".. #عکس_نوشته

در میان تمام مردم این دیـــــــار.. تو همـان جــــذاب

در میان تمام مردم این دیـــــــار.. تو همـان جــــذاب "و مرد معروف دلـم باش..❤

ســــــاده میــــــگم★

ســــــاده میــــــگم★ " تولدت مبارک ..❤ ارامشم..