امتیاز
42610
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
59

گفتم اگر می دانستم چه روزے می اییبه احترام آمدنت گناه نمی کر...

47

اندکی نگاه میکنم...آجرها کم نیست!من خود دیوارها را کوتاه چید...

60

عشقم؟؟؟؟میدونی دلم برات تنگه ...میدونی الان از نبودنت دارم م...

21

هیچ پسری از دختر جلف خوشش نمیاد هیچ پسری از خنده های بلند و ...

10

به تو می اندیشم همیشه می پرسند چیست در زمزمه مبهم آب ؟چیست د...