یگانه

nana45

ففط خدا

امتیاز
1610
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

ﺩﺭ ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ﮊﺍﭘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺠﺎﺕ، ﺯﻥ ...

ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﯾﻢ ، ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …...