بر سر آتش تو ، سوختم و  دود نکردآب بر آتش تو  ، ریختم‌ و  سو...
۱۰۸

بر سر آتش تو ، سوختم و دود نکردآب بر آتش تو ، ریختم‌ و سو...

خوشبختی یعنیدرخاطر کسی ماندگاریکه لحظه های نبودنت رابا تمام....
۱۵

خوشبختی یعنیدرخاطر کسی ماندگاریکه لحظه های نبودنت رابا تمام....

پیرمردی هر روز تو محله میدید پسرکی با کفش های پاره و پای بره...
۲

پیرمردی هر روز تو محله میدید پسرکی با کفش های پاره و پای بره...

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالودم به بد دیدن...
۳

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالودم به بد دیدن...

این داستانی حقیقی است که در این ایالت اتفاق افتاده . مردی از...
۳

این داستانی حقیقی است که در این ایالت اتفاق افتاده . مردی از...

️ﺭﻭﺯﯼ" ﺍﻧﺪﻭﻩ " ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺎﺁﻣﺪ !.ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺍﺳﺖ !... ﻣﺎﻧﺪ !...
۴

️ﺭﻭﺯﯼ" ﺍﻧﺪﻭﻩ " ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺎﺁﻣﺪ !.ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺍﺳﺖ !... ﻣﺎﻧﺪ !...

عاقبت پدرم بعد از ماه ها اقامت در تبریز، با زن عقدی خویش  به...
۸

عاقبت پدرم بعد از ماه ها اقامت در تبریز، با زن عقدی خویش به...

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که ازصبح تا نصف شب در مورد چیز...
۵

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که ازصبح تا نصف شب در مورد چیز...

مردا همه نعمتن میگی نه مرد یعنی..چای احمد:برنج محسنآبلیموی م...
۱۰

مردا همه نعمتن میگی نه مرد یعنی..چای احمد:برنج محسنآبلیموی م...

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالودم به بد دیدن...
۳

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالودم به بد دیدن...

تو را در دلبری دستی تمامستمرا در بی‌دلی درد و سقامستبجز با ر...
۲

تو را در دلبری دستی تمامستمرا در بی‌دلی درد و سقامستبجز با ر...

گویند: در بنی اسرائیل عابدی بود، شنید در آن نزدیکی درختی است...
۱۲

گویند: در بنی اسرائیل عابدی بود، شنید در آن نزدیکی درختی است...

برچیدن غلام بچه بازی به وسیله رضا شاهدر فرهنگ مردم افغانستان...
۳

برچیدن غلام بچه بازی به وسیله رضا شاهدر فرهنگ مردم افغانستان...

حیف که آدمی تنها وقتی آن چین و چروک های ترسناک سرزمین نازک پ...

حیف که آدمی تنها وقتی آن چین و چروک های ترسناک سرزمین نازک پ...

عشق یک رشد است. وقتی برای اولین بار عاشق میشوید، ،خودتان را ...
۱

عشق یک رشد است. وقتی برای اولین بار عاشق میشوید، ،خودتان را ...

رشتیها جزء اولین ایرانیها بودن که به دختراشون اجازه رفتن به ...
۳

رشتیها جزء اولین ایرانیها بودن که به دختراشون اجازه رفتن به ...

بخاطر میخی نعلی افتاد بخاطر نعلی ، اسبی افتاد بخاطر اسبی ، س...
۱۰

بخاطر میخی نعلی افتاد بخاطر نعلی ، اسبی افتاد بخاطر اسبی ، س...

ای مدعیان، روز قیامت به شما چه؟ میزان و ترازوی عدالت، به شما...
۸

ای مدعیان، روز قیامت به شما چه؟ میزان و ترازوی عدالت، به شما...

عجب فیشے مدیر دارداگر من جاے او بودم ،ڪہ میدیدم یڪے از شدت س...
۶

عجب فیشے مدیر دارداگر من جاے او بودم ،ڪہ میدیدم یڪے از شدت س...

همیشه چیزی در نگاهِ آخر هست، که در نگاه های دیگر نیست.گویی ح...
۳

همیشه چیزی در نگاهِ آخر هست، که در نگاه های دیگر نیست.گویی ح...