🌷تو نمی خواهی عزیزت بشوم زور که نیست🌷یا نگاهم بکند چشم تو مج...
۱۸

🌷تو نمی خواهی عزیزت بشوم زور که نیست🌷یا نگاهم بکند چشم تو مج...

شده در حنجره ات بغض گلو گیر شود؟به تلاطم برسی، حسِ تو   تحقی...

شده در حنجره ات بغض گلو گیر شود؟به تلاطم برسی، حسِ تو تحقی...

دوستت دارم!خيلی ساده ,خيلی واقعی ,مثل خوابی کوتاه در يک روز ...

دوستت دارم!خيلی ساده ,خيلی واقعی ,مثل خوابی کوتاه در يک روز ...

قلم بنویس دردم را ، هواے قلب سردم را بگو با آینه آرام ، دلیل...

قلم بنویس دردم را ، هواے قلب سردم را بگو با آینه آرام ، دلیل...

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن ...

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن ...

یک قدم مانده که قلبم متلاشی بشودمثل آنروز که وقتی تو نباشی ب...
۱۰

یک قدم مانده که قلبم متلاشی بشودمثل آنروز که وقتی تو نباشی ب...

تماشايي ترين تصوير دنیا مي شوي گاهي...دلم مي پاشد از هم، بس ...
۷

تماشايي ترين تصوير دنیا مي شوي گاهي...دلم مي پاشد از هم، بس ...

اگر عاشق کسی دیگر شوم،دیگر همانند گذشته دلتنگت نمیشوم.حتی دی...
۶

اگر عاشق کسی دیگر شوم،دیگر همانند گذشته دلتنگت نمیشوم.حتی دی...