هایپررئال
۳

هایپررئال

کار جدیدم  #نقاشی #شاهنامه #فرامرز
۱۷

کار جدیدم #نقاشی #شاهنامه #فرامرز

...
عکس بلند
۱۴

...

احداث سیلو گندم بتن

احداث سیلو گندم بتن

تو جان و جهانی کریما مراچه جان و جهان از کجا تا کجاکه جان خو...
۶

تو جان و جهانی کریما مراچه جان و جهان از کجا تا کجاکه جان خو...

#سام #زندگیم
۳۷

#سام #زندگیم

#سام#زندگیم
۲۰

#سام#زندگیم

#سام#زندگیم
۵

#سام#زندگیم

سام زندگیم
۱۸

سام زندگیم

سام زندگیم
۲

سام زندگیم

سام زندگیم
۱۱

سام زندگیم

سام زندگی
۹

سام زندگی

سام عشق من
۲۳

سام عشق من

#کار_با_چوب#سوخت_نگاری

#کار_با_چوب#سوخت_نگاری

#سعدی
۲

#سعدی

فردوسی
۲

فردوسی

سام....
۵

سام....

تابلو چوبی معرق کاری هدیه به پدر عزیزم 2.2.97
۱۶

تابلو چوبی معرق کاری هدیه به پدر عزیزم 2.2.97