نرجس

narjes1352

امتیاز
79490
دنبال‌کنندگان
1264
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
1

آسمان غرق خیال است کجایی آقا اولین جمعه سال است کجایی آقا ن...

6

نوش جان

5

روزهای رفته , به چوب کبریت های سوخته میمانند, جمع آوری شده د...

1

زیباترین متن سال به انتخاب اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تهر...

3

ما گوشه نشینان غم فاطمه ایممحتاج عطا و کرم فاطمه ایم

4

بوی دود است که پیچیده ، کجا میسوزد ؟نکند خانه ی مولاست خدا ر...

5

▪الا ای چاه؛ یارم راگرفتند ▪▪گلم عشقم بهارم راگرفتند ▪▪میان ...

▪الا ای چاه؛ یارم راگرفتند ▪▪گلم عشقم بهارم راگرفتند ▪▪میان ...