رها

naser.poostchi811@gmail.com

امتیاز
79340
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

اخرین شماره موبایلت چیه

1

لذت بردن را یادمان ندادند … از گرما می نالیم… از سرما فرار م...

2

این کارگرا چن تا لایک دارن

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است...

فقر یعنی وقتی احسان علیخانی از پسرک کاری میپرسد ارزویت چیست...

خدایا... گفتم: خدایا از همه دلگیرم، گفت: حتی از من؟ گفتم: خ...

تــو خـــوب بــاش ، حتی اگر آدم های اطرافت خــوب نیستند ، تـ...

لباس شیخا رو ازتن کثیفت در بیار

گنجشک میخندید که چرا هر روز بدون هیچ پولی برایش دانه میریزم....

1

سلامتیــه همــه اونــایی که خــوبــی کردن ولی بدی دیدن , رفا...

اسمون ابری امروز آسمون دلش گرفته ، چرا ! نمی دونم ، صبح اینق...

عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق...