اخرین شماره موبایلت چیه
۳

اخرین شماره موبایلت چیه

لذت بردن را یادمان ندادند …
از گرما می نالیم…
از سرما فرار م...
۱

لذت بردن را یادمان ندادند … از گرما می نالیم… از سرما فرار م...

این کارگرا چن تا لایک دارن
۲

این کارگرا چن تا لایک دارن

زندگی گاه به کام است و بس است 
زندگی گاه به نام است و کم است...

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است...

فقر یعنی 
وقتی احسان علیخانی از پسرک کاری میپرسد ارزویت چیست...

فقر یعنی وقتی احسان علیخانی از پسرک کاری میپرسد ارزویت چیست...

خدایا...
گفتم: خدایا از همه دلگیرم، گفت: حتی از من؟

گفتم: خ...

خدایا... گفتم: خدایا از همه دلگیرم، گفت: حتی از من؟ گفتم: خ...

تــو خـــوب بــاش ،
حتی اگر آدم های اطرافت خــوب نیستند ،
تـ...

تــو خـــوب بــاش ، حتی اگر آدم های اطرافت خــوب نیستند ، تـ...

لباس شیخا رو ازتن کثیفت در بیار

لباس شیخا رو ازتن کثیفت در بیار

گنجشک میخندید که چرا هر روز بدون هیچ پولی برایش دانه میریزم....

گنجشک میخندید که چرا هر روز بدون هیچ پولی برایش دانه میریزم....

سلامتیــه همــه اونــایی که خــوبــی کردن ولی بدی دیدن ,
رفا...
۱

سلامتیــه همــه اونــایی که خــوبــی کردن ولی بدی دیدن , رفا...

اسمون ابری
امروز آسمون دلش گرفته ، چرا ! نمی دونم ،
صبح اینق...

اسمون ابری امروز آسمون دلش گرفته ، چرا ! نمی دونم ، صبح اینق...

عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق...

عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق...