بابا دلم برات پر میزنه
۰

بابا دلم برات پر میزنه

سید علی خامنه ای به این نماز سفارش کردند
۰

سید علی خامنه ای به این نماز سفارش کردند

در کارهای خیر از همدیگر سبقت بگیرید
۰

در کارهای خیر از همدیگر سبقت بگیرید

دست نوشته شهید محسن فرج اللهی
۰

دست نوشته شهید محسن فرج اللهی

خدا توکل کنندگان را دوست دارد
۱

خدا توکل کنندگان را دوست دارد

در زندگی دیگران تجسس نکنید
۰

در زندگی دیگران تجسس نکنید

پرودگارم مرا هدایت می کند
۰

پرودگارم مرا هدایت می کند

با توبه - خدا تمام گناهان شما را می بخشد
۰

با توبه - خدا تمام گناهان شما را می بخشد

آیه 24 سوره القصص
۰

آیه 24 سوره القصص

انفاق و کمک رسانی به دیگران قبل از انکه عمرمان در دنیا تمام شود
۰

انفاق و کمک رسانی به دیگران قبل از انکه عمرمان در دنیا تمام شود

آمرزش خواستن از خدا و تسیبح خدا گفتن
۰

آمرزش خواستن از خدا و تسیبح خدا گفتن

نجات دادن انسان
۰

نجات دادن انسان

آیه 24 نور
۰

آیه 24 نور

چهل روزه ....خدایا مرگ بابا باورم نیست
۲

چهل روزه ....خدایا مرگ بابا باورم نیست

کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یکبار زی...
۰

کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یکبار زی...

عجب تمثیلی است اینکه علی مولود کعبه است؛ یعنی باطن قبله را د...
۰

عجب تمثیلی است اینکه علی مولود کعبه است؛ یعنی باطن قبله را د...

همه ما روزی خواهیم رفت .... پس چه خوب است که با شهادت برویم
۰

همه ما روزی خواهیم رفت .... پس چه خوب است که با شهادت برویم

خدایا! وقتی به خاکم می‌سپارند به یادم باش.چرا که زنده بودنم،...
۱

خدایا! وقتی به خاکم می‌سپارند به یادم باش.چرا که زنده بودنم،...

شهدا را یاد کنید حتی با یک صلوات ....

اللهم صل علی محمد و آ...
۲

شهدا را یاد کنید حتی با یک صلوات .... اللهم صل علی محمد و آ...

#گیف

سوره حمد
۰

#گیف سوره حمد