sara

naso

امتیاز
1800
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﻢ ,ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽﭼﻘﺪﺭ ﺩﺯﺩﮐﯽ ﺗﻮ ...

ﻟﺤﻈـــﻬـــ ﻫــﺎﯾَﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗــﻮ ..ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺘـــِ ﺻـِـﻔﺮ " ﺗﻮﻣــ...

1

ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻱﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺭﻭﻱﺁﺭﺍﻣﺶ ﺁﻭﺍ...

3

خواهر زاده ی خوشگلم

خخخخخ