من بلوچم   شما اهل کجایی ؟؟
۹

من بلوچم شما اهل کجایی ؟؟

هر کی لایک کرد یه صلوات بفرسه خواهش
۱

هر کی لایک کرد یه صلوات بفرسه خواهش

ماشا الله چه دقتی کرده
۱

ماشا الله چه دقتی کرده

بیاد بگه این دفه میبخشمش
۲

بیاد بگه این دفه میبخشمش

بکوب لایکو

بکوب لایکو

خوشله
۱

خوشله

سریع بیایید تو این کانال سوالات کانون رو میفروشن هر چی ممبرا...

سریع بیایید تو این کانال سوالات کانون رو میفروشن هر چی ممبرا...

کانال فروش سوالات قلم چی لطفا همه برید عضو بشید ghalamplus@

کانال فروش سوالات قلم چی لطفا همه برید عضو بشید ghalamplus@

خخخخخ
۱

خخخخخ

پسر است دیگر چیکارش کنیم
۵

پسر است دیگر چیکارش کنیم

خواهش سکوت کنین         خخخخخ
۲

خواهش سکوت کنین خخخخخ

کسی فیلتر شکن خوب واسه لپتاپ سراغ داده بگه
۴

کسی فیلتر شکن خوب واسه لپتاپ سراغ داده بگه

منو بدبختیم بدبهتی سلام کن عمو ها خاله ها ببیننفردا امتحان ...
۱۱

منو بدبختیم بدبهتی سلام کن عمو ها خاله ها ببیننفردا امتحان ...

مینهو عزیزم
۷

مینهو عزیزم

سفارشی
۱

سفارشی

اینم سفارشی
۴

اینم سفارشی

سفارشی
۱

سفارشی

دخترا از من یاد بگیرین بجا لاک میخوام ناخونامو با دستام حنا ...
۵

دخترا از من یاد بگیرین بجا لاک میخوام ناخونامو با دستام حنا ...