nayyereh.negin

nayyereh

به چیزی دل ببند که دل داشته باشد

امتیاز
650
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

تو آسمونا شاید به هم رسیدیم

علم پیشرفت کرده

1

از دنیا دلم گرفته

سختر از اونی که فکرشو کنی

خدایا خودت به داد بینوایان برس

3

doset daram dokhtare golam

زیباست